Tunnel

Under Storebælt ligger den 8 km lange jernbanetunnel og den består af 2 separate tunnelrør med en diameter på 7‚7 m. De er forbundet med tværtunneler for hver 250 m – hvilket giver i alt 31 stk. med en indre diameter på 4‚5 m!

Tværtunnelerne fungerer dels som flugtveje og dels som adgangsveje for redningsberedskabet. Derudover er der rum til teknisk udstyr som f.eks. generatorer‚ køle- og ventilationsanlæg og computer- og radioudstyr.

Der er opsat skilte gennem hele tunellen, der viser hen til nærmeste nødudgang via tværtunnelerne for at sikre en hurtig evakuering i tilfælde af toguheld.