Pigehjemmet på Sprogø

I årene fra 1923-1961, fungerede Sprogø og pigehjemmet som en anstalt for såkaldte ”moralsk defekte” kvinder. Her blev kvinder sendt hen – på ubestemt tid – hvis man af lokalsamfundet var blevet stemplet som enten voldsomt ustabil rent arbejdsmæssigt eller havde en adfærd, der stødte kraftigt an mod den gængse moral.

Staten oprettede ø-anstalten på pigehjemmet for at undgå, at de anbragte og såkaldte ”åndssvage” kvinder fik børn. I 1934 blev sterilisationsloven vedtaget, og alene i perioden 1923-1938 blev 86 kvinder steriliseret.

Anstaltens hovedfunktionen på Sprogø var først og fremmest, at den skulle virke afskrækkende på det omgivende samfund.