Østbroen (Højbroen)

Østbroen er 6,8 km lang og fører en 4-sporet motorvej mellem Sjælland og Sprogø. Den består af 2 tilslutningsfag og 1 hovedfag. Selve brodrageren består af lukkede kasseprofiler af stål‚ mens bropiller‚ ankerblokke og pyloner er lavet af armeret beton.

Tilslutningsfagene strækker sig fra landfæsterne på Sjælland og Sprogø og ud til ankerblokkene. De 2 tilslutningsfag er henholdsvis 2.518 m og 1.556 m lange og hviler på i alt 21 bropiller.

Hovedfaget er ophængt i de 2 hovedkabler og strækker sig fra ankerblok til ankerblok. Det er i alt 2.694 m langt‚ og hovedspændet mellem de 2 pyloner er 1.624 m. Den frie gennemsejlingshøjde er 65 m.

Fun facts om arkitekturen:

Målet med den faste forbindelse over Storebælt var fra begyndelsen at skabe en visuel klar og let opfattelig helhed‚ der harmonerer med landskabet. Et arkitektfirma, en landskabsarkitekt og en kunstner blev valgt til at opfylde visionen. Alle tre partere arbejde tæt sammen med de rådgivende ingeniører under både design- og anlægsfasen.

Gennem omfattende skitser og modelbyggeri blev den arkitektoniske hovedlinje og koordinering af anlæggets delelementer skabt.