Et historisk fyrtårn i midten af Storebælt

Fyrtårnet, som står på den 24 m høje Fyrbakke, er fra 1868. Det er bygget på resterne af Valdemars gamle borg, som er det ældst daterede fæstningsværk i Danmark. Det er i dag restaureret af Nationalmuseet i samarbejde med Sund & Bælt.

I 1997 blev lyset i fyrtårnet tændt efter at have været slukket siden 1980. Fyrlyset har dog i dag ingen praktisk betydning for skibstrafikken.

Fyrtårnet er i dag fredet.