Digerne​

Omkring Sprogø er der anlagt diger, som skal sikre tunellen mod oversvømmelse. Som følge af klimaforandringerne i dag og prognoser for fremtiden, har man valgt at hæve digerne omkring tunnelportalen på Sprogø og Halsskov.

Omkring Sprogø er der anlagt diger, som skal sikre tunellen mod oversvømmelse. Som følge af klimaforandringerne i dag og prognoser for fremtiden, har man valgt at hæve digerne omkring tunnelportalen på Sprogø og Halsskov.

Fun facts:

  • Sprogø ligger i midten af Storebælt og er på ca.154 ha.
  • De nuværende diger på Sprogø kan modstå en vandhøjde på 2,5 m over daglig vande. I fremtiden forventes højvande ved en 10.000 års hændelse om 50 år at komme op på 3,25 m over daglig vande.
  • De nuværende diger, som skal modstå bølgerne, kan lige nu modstå en bølgehøjde på 4,0 m. I fremtiden forventes den maksimale bølgehøjde ved en 10.000 års hændelse at komme op på 4,4 m.
  • Den nuværende digehøjde på nordsiden af Sprogø er på 5,0 m. I fremtiden forventes digehøjden at blive 6,5 m.