Beskyttelsesø

Omkring Østbroens to ankerblokke og de fem bropiller nærmest sejlrenden, er der etableret kunstige øer. De kunstige øer er en del af sikkerhedsforanstaltningerne på Storebæltsbroen.

De beskytter mod påsejling, hvis skibe kommer for tæt på. I stedet for at sejle ind i broen, vil skibene gå på grund på de kunstige øer.

Det er ikke tit, at skibe kommer på afveje, men det kan ske, fx hvis et skib mister styringen. For flere år siden var et russisk skib tæt på at kollidere med broen og i 2005 sejlede skibet ’Karen Danielsen’ ind i vestbroen.

De kunstige øer er en sikkerhedsforanstaltning. De 254 meter høje pyloner står klippefast og vil ikke rokke sig på trods af en påsejling. Men der er et enormt træk fra stålwirerne i ankerblokkene, så de kan ikke tåle en større påsejling, uden at det kan få katastrofale konsekvenser, og derfor er der etableret de kunstige øer.

Havbunden ved Storebæltsbroen undersøges med 2-3 års mellemrum for at sikre, at bl.a. beskyttelsesøerne ikke eroderes.

De syv øerne er oprindeligt opbygget af morænejord opgravet fra vestbroens og østbroens pillefundamenter. Jorden blev lagt løst om fundamenterne uden overfladebeskyttelse, og man gik ud fra, at erosion fra strøm og bølger ville vaske ler og sand væk og kun efterlade stenene.

Der har dog været brug for yderligere stenmateriale og større sten, som ikke flytter sig. Derfor blev der i 2014 hentet 8.500 kubikmeter sten ned fra granitbrud i Norge og Sverige for at supplere underlaget og sikre, at de kunstige øer opretholder det høje sikkerhedsniveau.