Anchor block

Østbroens to ankerblokke har til opgave at forankre de betydelige kræfter fra hovedkablerne. Det sker dels ved selve betonkonstruktionens enorme egen­vægt‚ dels ved en ballast af sand og jernmalm. Den samlede vægt pr. anker­blok er på 325.000 tons.

Ofte udformes ankerblokke som store massive konstruktioner‚ der er i disharmoni med den slanke hængebro­konstruktion. Men på Østbroen er det lykkedes at skabe en luftig konstruktion. Hovedkablerne spredes ud i 37 tråd­ bundter og er forankret i bunden af spredningskamrene i det bagerste skrå ben på ankerblokken.

For at kunne transportere tungt ved­ligeholdsudstyr ned i ankerblokken er der sat hejseværker op med en kapaci­tet på 2 tons. Alle lukkede rum i anker­blokken er affugtede for at hindre korrosion af kabeltråde og andre stål­dele.