The Eastern Bridge (Suspension bridge)

The Eastern Bridge is 6.8 km long and leads a 4-lane motorway between Zealand and Sprogø. It consists of 2 connecting subjects and 1 major subject. The bridge girder itself consists of closed box profiles made of steel‚ while bridge piers‚ anchor blocks and pylons are made of reinforced concrete.

The connection subjects extend from the moorings on Zealand and Sprogø and out to the anchor blocks. The 2 connecting sections are 2,518 m and 1,556 m long, respectively, and rest on a total of 21 bridge piers.

The main subject is suspended in the 2 main cables and extends from anchor block to anchor block. It is a total of 2,694 m long‚ and the main span between the 2 pylons is 1,624 m. The free passage height is 65 m.

Fun facts om arkitekturen:

Målet med den faste forbindelse over Storebælt var fra begyndelsen at skabe en visuel klar og let opfattelig helhed‚ der harmonerer med landskabet. Et arkitektfirma, en landskabsarkitekt og en kunstner blev valgt til at opfylde visionen. Alle tre partere arbejde tæt sammen med de rådgivende ingeniører under både design- og anlægsfasen.

Gennem omfattende skitser og modelbyggeri blev den arkitektoniske hovedlinje og koordinering af anlæggets delelementer skabt.